ไม้อัด Plywood

ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์

Size Available 4' x 8' x 4mm 4' x 8' x 6mm 4' x 8' x 10mm 4' x 8' x 15mm 4' x 8' x 22mm 4' x 8' x 25mm 30mm

ไม้อัดแบบก่อสร้าง
ไม้อัดแบบก่อสร้าง

Size Available 4' x 8' x 4mm 4' x 8' x 5mm 4' x 8' x 10mm 4' x 8' x 15mm 4' x 8' x 20mm

ไม้อัดเคลือบฟิโนลิคดำ
ไม้อัดเคลือบฟิโนลิคดำ

Size Available 4' x 8' x 10mm 4' x 8' x 15mm 4' x 8' x 20mm