ไม้เต็งมาเลเซีย
ไม้เต็งมาเลเซีย

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

ไม้แคมปัส
ไม้แคมปัส

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8cription. Click to edit me

กาเปอร์
กาเปอร์

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

ยางมาเลเซีย
ยางมาเลเซีย

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

สยาแดง
สยาแดง

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

เยลโล่
เยลโล่

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

เมอซาว่า
เมอซาว่า

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

อากาติซ
อากาติซ

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

เบญจพรรณ
เบญจพรรณ

ขนาด 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 1.5 x 3, 4, 6, 8, 10,12 2 x 4, 6, 8, 10, 12 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8

ไม้ไวท์แอช (White Oak)
ไม้ไวท์แอช (White Oak)
ไวท์แอช (White Ash)
ไวท์แอช (White Ash)
ไม้สน (Pine)
ไม้สน (Pine)

2 x 6" 2 x 8" 4 x 4"

ไม้แปรรูป - Sawntimber