ไม้อัดเคลือบฟิโนลิค

Film Faced Plywood

ไม้อัด

Plywood

ไม้แปรรูปเนื้อแข็ง

Malaysian Sawntimber

ไม้ตกแต่ง

American & European Hardwood